http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Teofilów" S.A.
Sobota, 23 września 2023
Liczba wizyt:
93942
Liczba odsłon:
165989

Przeładuj stronę

Autor: Administrator Opublikował: Administrator BIP ZT-K
Data publikacji: 2003-10-27 11:27:47
Data opracowania: 2016-05-09Data modyfikacji: 2020-01-29 13:18:41

 

Historia Spółki „Teofilów” S.A. wiąże się nierozerwalnie z historią Łodzi, miasta       w którym firma powstała i działa do dziś.

Od roku 1945, kiedy po II wojnie światowej, odbudowywano w Łodzi polskie zagłębie przemysłu włókienniczego, działało w tym mieście do roku 1989 kilkadziesiąt dużych fabryk związanych z przemysłem lekkim.

Firmy zatrudniały od kilkuset do kilku tysięcy pracowników, a miasto zwane „stolicą przemysłu lekkiego” przeżywało ponowny rozwój, choć już nie tak imponujący jak    w czasach „Ziemi Obiecanej”.

Obecnie, Spółka „Teofilów” S.A. - to firma z prawie 50-letnią tradycją, utworzona zarządzeniem nr 52/0/72 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30.12.1972 roku jako Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów”, której nazwa pochodzi od nazwy przemysłowej dzielnicy Łodzi, w której powstała.

Powstanie firmy było odpowiedzią na rosnący popyt i modę na konfekcję z dzianin syntetycznych, dlatego też produkcja firmy została ukierunkowana na taki asortyment.

W skład przedsiębiorstwa wchodziły cztery zakłady, w których zatrudnionych było ok. 6500 osób.

 Były to:

- Zakład Dzianin w Łodzi

oraz

- trzy Zakłady Konfekcyjne:

                 „Latona” w Ozorkowie,

                  „Dandys” w Łodzi,

                 „Teomina” w Krotoszynie.

Posiadając własną teksturownię oraz farbiarnię przędzy, przedsiębiorstwo działało jednocześnie na rynku przędzy, dzianin wytwarzanych na okrągłych maszynach dziewiarskich,  a także konfekcji z tych  dzianin.

Na początku 1996 r., likwidując ostatnią maszynę teksturującą, Zakład zrezygnował   z produkowania konfekcji oraz z teksturowania przędzy, koncentrując swoją działalność tylko na produkcji i sprzedaży dzianin w metrażu.

Systematyczna modernizacja parku maszynowego to jeden z najważniejszych czynników sukcesu firmy, która w latach 80 – tych XX w. zapoczątkowała przerób surowców naturalnych, a z początkiem XXI w. kontynuując ten trend, jako pierwsza zapoczątkowała wytwarzanie dzianin z nowoczesnych przędz najwyższej jakości.

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szparagowej 6/8, powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego  i jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejonowy       w dniu 7 czerwca 1999 roku ze skutkiem od 1 lipca 1999r.

Na podstawie umowy z dnia 2 października 2018r. doszło do zamiany posiadanych akcji pomiędzy Skarbem Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., skutkującej przejęciem przez Agencję większościowego pakietu akcji spółki Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A.

28.02.2019r. została zarejestrowana w KRS zmiana nazwy Spółki z Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne S.A. na „Teofilów” S.A.

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 8640

Ostatnia aktualizacja danych: 2020-11-10 14:59:21